Diners Club Croatia Airlines kartica

Croatia Airlines

Podaci označeni * potrebni su Erste Card Clubu d.o.o. (ECC) u svrhu procjene kreditne sposobnosti Podnositelja, koju je obavezan procijeniti, između ostalog i sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju (NN 75/09). Izostavljanje bilo kojeg od traženih podataka može dovesti do negativne procjene kreditne sposobnosti Podnositelja i slijedom toga do odbijanja Zahtjeva, dok navođenje svih traženih podataka ne znači da će Zahtjev biti odobren.

Podaci označeni ** potrebni su ECC-u radi olakšavanja i unaprjeđivanja poslovanja te, uz iznimku brojeva telefona, njihova uskrata nema utjecaja na odobravanje Zahtjeva. Međutim, Zahtjev neće biti razmatran ukoliko Podnositelj ne navede barem dva različita broja telefona kako bi ga ECC mogao kontaktirati u slučaju potrebe.

Podatke označene *** ECC je u obvezi prikupiti temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08), za potrebe dubinske analize stranke, te se Zahtjev koji ne sadrži navedene podatke neće razmatrati.

Osobni podaci
* Ime:
* Prezime:
Ukoliko ime i prezime zajedno imaju više od 23 znaka, ECC pridržava pravo na kartici navesti prezime i samo početno slovo vašeg imena.
* Ime oca ili majke:
** MBG:
* OIB:
* Datum rođenja (dd.mm.gggg):
* Mjesto rođenja:
* Spol:
* Naziv identifikacijske isprave:
select
* Broj isprave:
* Naziv izdavatelja isprave:
* Stanujete:
select
* Ulica i broj:
* Mjesto:
* Poštanski broj i naziv poštanskog ureda:
** Broj telefona:
select
 
** Broj mobilnog telefona:
select
 
* E-mail adresa:
* Bračno stanje:
select
Podaci o prihodima
* Radni odnos:
 
** Iznos izvanrednog prihoda:
Kartica i račun
* Račune slati na:
Kako biste plaćanje Diners Club računa uskladili s vlastitim planom osobnih financija, odaberite termin dospijeća računa (tjedan u kojem trebate platiti svoj mjesečni Diners Club račun).
** Primarni termin:
select
** Sekundarni termin:
select
Podaci za Miles & More
** Ako ste član Miles & More-a upišite broj:
Visa Croatia Airlines kartica
** Želite li Visa Croatia Airlines karticu?
Podaci o potrošnji
*** Na koji način planirate koristiti karticu?
select
*** Iznos očekivane mjesečne potrošnje:
select
*** Izvor sredstava za podmirenje mjesečne potrošnje:   
select
SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA U SVRHU DOSTAVE MARKETINŠKIH MATERIJALA
Izričito se protivim obradi mojih osobnih podataka u svrhu dostave promotivnih materijala o pogodnostima i ponudama koje se odnose na poslovanje ECC-a, društava unutar Erste Grupe te poslovnih partnera ECC–a (dalje: u svrhe marketinga).
Ukoliko se nisam izričito usprotivio obradi mojih osobnih podataka u svrhe marketinga, izričito izjavljujem da sam upoznat i suglasan s obradom mojih osobnih podataka u svrhe marketinga kao i o pravu da se takvoj obradi usprotivim u bilo koje vrijeme pisano ili osobno na adresi sjedišta ECC -a u Zagrebu, Praška 5, e-mailom na info@erstecardclub.hr, na faks broj 01 4920 400 ili telefon broj 01 4929 555.
 
O dostavi dokumentacije za odobravanje Vaše kartice kontaktirati će Vas Erste Card Club.
 

+385 (0)14929 555

Erste Card Club je dio Erste grupe.
Sadržaj stranica je isključivo informativan.
© 2015 Erste Card Club d.o.o., sva prava pridržana.